27

I Nedre Österfors nära Gagnef finns en av de sista kvarvarande flottbroarna i Sverige. Den går över Österdalälven och har enligt bygdeforskare 300-åriga anor, alltså först byggd på slutet av 1600-talet. 144 meter lång och 4 meter bred. Renoverades 2009. Puckeln i mitten har som syfte att låta timmer och skräp flyta ohindrat under bron.